Mitä mieltä? Vastaa kyselyyn

  • 1.5.31.7.2023

Oma Tupa 100 * Juhlavuoden 2024 ideakysely

Oma Tupa täyttää sata vuotta joulukuussa 2024. Tuleva vuosi onkin Oman Tuvan ja samalla koko Ikaalisten wanhan kauppalan juhlavuosi, jonka valmistelut ovat alkamassa.

Tämän kyselyn tarkoituksena on kartoittaa Oman Tuvan nykyistä käyttöä ja ikaalilaisten toiveita toimintaan liittyen. Samalla keräämme näkemyksiä vanhan kauppalan kehittämisestä ja Ikaalisten kulttuurielämästä. Kyselyn tuloksia on tarkoitus hyödyntää juhlavuoden 2024 suunnittelussa ja ideoinnissa. Vastaava kysely toteutettiin viimeksi kolme vuotta sitten koronakesänä 2020.

Kysely on avoinna heinäkuun loppuun saakka. Kysymyksiä on kymmenen ja vastaamiseen menee muutama minuutti. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, nimettöminä eikä yhteistietoja kerätä. Julkaisemme vastausten pohjalta yhteenvedon myöhemmin alkusyksystä.

https://bit.ly/42whB6q

Kiitämme kaikkia kyselyyn vastanneita ja toivotamme hyvää alkukesää.

Oman Tuvan juhlavuoden 2024 terveisin

Oma Tupa ry:n hallitus